کلیدواژه‌ها = متیل متاکریلات
بررسی عوامل موثر بر کوپلیمر شدن دوغابی آکریلونیتریل - وینیل استات برای تهیه الیاف آکریلیک

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1380

10.22063/jipst.2001.341

مرتضی حاجیان؛ تورج توکلی؛ محمود آذرنسب؛ ماسیس هوسپیان


سنتز و شناسایی کوپلیمر امولسیونی بوتیل آکریلات - متیل متاکریلات

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1376

10.22063/jipst.1997.246

سیدمحمد سید محقق؛ مهدی نکومنش حقیقی


بررسی سینتیک پلیمر شدن جرمی متیل متاکریلات

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1372

10.22063/jipst.1993.156

فاطمه جهان زاد؛ محمد مهدی کاظمی؛ فرامرز افشار طارمی