کلیدواژه‌ها = پلیمر رسانا
ساخت زیست‌نانوحسگر گرمایی فراحساس بر پایه نانوکامپوزیت پلی‌پیرول-گرافن

دوره 34، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 579-595

10.22063/jipst.2022.3089.2129

سکینه بهاری اردشیری؛ غلامرضا کیانی؛ ایوب کریم زاد قویدل؛ مهسا مهدوی نیا


تهیه نانو کامپوزیت های رسانای جدید از پلی آنیلین و سیلیکا در شرایط حالت جامد

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 387-398

10.22063/jipst.2016.1412

علیرضا مدرسی عالم؛ مجتبی سلیمانی؛ مریم پاک سرشت؛ اسماعیل فرزانه؛ وحید زراعتکار؛ فاطمه السادات طباطبایی؛ سحر شب زنده دار؛ فهیمه موحدی فر


تهیه غشاهای رسانا با استفاده از پلی پیرول

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1381

10.22063/jipst.2002.402

سید سیاوش مدائنی؛ بنفشه خاوران


مروری بر سنتز، خواص و کاربردهای پلی فورانهای رسانا

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1376

10.22063/jipst.1997.260

عباس قلی پور شیلابین؛ علی اکبر انتظامی