کلیدواژه‌ها = اختلاط
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثر روشها و شرایط اختلاط بر خواص مکانیکی و رئومتری آمیخته های NBR/PVC

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1385

10.22063/jipst.2006.492

غلامرضا بخشنده؛ احمد شکری؛ طاهره دارستانی فراهانی


2. بررسی تجربی عوامل مؤثر بر توزیع اندازه ذرات در پلیمر شدن تعلیقی

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1380

10.22063/jipst.2001.351

محمود پروازی نیا؛ نکیسا یعقوبی؛ محمد حا جی ابراهیمی


3. اختلاط در فرایندهای پلیمر شدن I

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1371

10.22063/jipst.1992.114

شهریار سجادی؛ سپیده دره


4. هم زدن و همزنها

دوره 4، شماره 1، خرداد و تیر 1370

10.22063/jipst.1991.82

مصطفی زارعی ابیانه


5. فرایند پلیمرها در یک بازنگری جامع

دوره 2، شماره 1، خرداد و تیر 1368

10.22063/jipst.1989.18

فتح الله فرهادی