کلیدواژه‌ها = رزین فنولی
بهینه سازی استحکام کششی آمیزه فنولی- شیشه استفاده شده در فرایند قالب گیری فشاری

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 26-19

10.22063/jipst.2015.1158

حجت رجب‌زاده؛ ایرج امیری امرایی؛ امیر مسعود رضادوست


سینتیک تخریب گرمایی رزینهای فنولی بکار رفته در سپرهای گرمایی فدا شونده

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1381

10.22063/jipst.2002.392

رسول محسنی لاوی؛ مهرداد کوکبی؛ محمدحسین بهشتی


آمیزه سازی لاستیک فنولی - نیتریل: 1- اثر رزین فنولی

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1380

10.22063/jipst.2001.363

محمدحسین بهشتی؛ سید کمال افضلی؛ قاسم نادری


آمیزه سازی آلیاژهای فنولی - نیتریل : 2- بررسی اثر نوع الاستومر نیتریل

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1380

10.22063/jipst.2001.364

محمدحسین بهشتی؛ سید کمال افضلی؛ قاسم نادری


کاربرد رزینهای فنولی در فراورده های نسوز

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1375

10.22063/jipst.1996.224

داریوش حاجی حیدری؛ احمد منشی؛ احمد کاظمی