کلیدواژه‌ها = کشش سطحی
اثر کشش سطحی محلول پلیمر بر شکل شناسی الیاف الکتروریسی شده PLGA و ژلاتین

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 3-10

10.22063/jipst.2012.543

سید مهدی سعید؛ مژگان زندی؛ حمید میرزاده


روشهای اندازه گیری قابلیت تر شدن الیاف نساجی و مشکلات آن

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1381

10.22063/jipst.2002.373

ناهید انصاری؛ محمد حقیقت کیش


تکنولوژی لاتکس

دوره 2، شماره 2، مرداد و شهریور 1368

10.22063/jipst.1989.23

فرامرز افشارطارمی