کلیدواژه‌ها = رنگرزی
اثر تابش ریزموج بر رنگرزی الیاف پلی استر: بررسی اثر پیش عمل آوری الیاف در حلال آلی

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1383

10.22063/jipst.2004.456

اکبر خداپرست حقی؛ معصومه ولی زاده؛ کتایون محمدی


اثر تابش ریزموج بر رنگرزی الیاف پلی استر

دوره 13، شماره 2، مرداد و شهریور 1379

10.22063/jipst.2000.322

هاله خلیلی؛ سید مجید حسینی


مطالعه تخریب نور شیمیایی کالای پنبه ای رنگرزی شده با رنگهای خمی

دوره 9، شماره 3، مهر و آبان 1375

10.22063/jipst.1996.234

محمدرضا حبیب اله زرگر؛ سیامک مرادیان؛ فیروزمهر مظاهری