کلیدواژه‌ها = آکریلیک اسید
تعداد مقالات: 5
1. ساخت و بررسی خواص کامپوزیت هیدروژل ابرجاذب آکریل آمید-آکریلیک اسید و زئولیت برای مصارف کشاورزی

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 391-404

شهره وثوقی؛ سید محمودرضا حجتی؛ علی کسرائیان


3. بررسی بارگذاری و رهایش داروی فلووکسامین در هیدروژل ساخته شده با فراصوت دهی

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 232-225

میترا عبداللهی پینوندی؛ رجبعلی ابراهیمی؛ افسانه امیری


4. تهیه فسفینو پلی آکریلیک اسید و بررسی کاربرد آن به عنوان بازدارنده رسوب

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1378

علی اسماعیل زاده؛ مهرداد شجاعی؛ ناصر اسماعیلی؛ علی پورجوادی