نویسنده = مجتبی تقی زاده، سید
تعداد مقالات: 3
1. اثر وزن مولکولی کیتوسان بر مقدار آزاد سازی داروی پردنیزولون سدیم فسفات از ریزگویهای کیتوسان تهیه شده با خشک کن افشانه ای

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1385

حمید مهدوی؛ سید مجتبی تقی زاده؛ هوری میوه چی؛ فرزانه احمدخان بیگی


2. تهیه میکروکپسولهای دارای اسانس پرتقال و بررسی برخی پارامترهای موثر بر کیفیت آنها

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1374

نسیم حاجی شفیعی؛ فرزانه وهاب زاده؛ سید مجتبی تقی زاده


3. تهیه پلی یورتان با روش پلیمر شدن امولسیونی

دوره 3، شماره 2، خرداد و تیر 1369

سید مجتبی تقی زاده