نویسنده = گودرزیان، نورالدین
تعداد مقالات: 3
1. سنتز، شناسایی و بررسی سینتیک واکنش آلکیل دار شدن ملامین فرمالدهید با متانول

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1377

مژگان طباطبایی زواره؛ نورالدین گودرزیان؛ محمود ترابی انگجی


2. بررسی آثارتیتان آکریلات بر خواص گرمایی و شیمیایی رزینهای اپوکسی اصلاح شده

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1374

نورالدین گودرزیان؛ سید محمد سید محقق؛ مجید غیاث؛ مهرداد قاضی نژاد


3. لیگنوسولفونات اصلاح شده به عنوان فرانرم کننده بتن

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1374

نورالدین گودرزیان؛ سهیل سمیعی؛ ایرج رضاییان