نویسنده = اسماعیل زاده، علی
تعداد مقالات: 2
1. تهیه فسفینو پلی آکریلیک اسید و بررسی کاربرد آن به عنوان بازدارنده رسوب

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1378

علی اسماعیل زاده؛ مهرداد شجاعی؛ ناصر اسماعیلی؛ علی پورجوادی


2. تهیه اسفنج سخت پلی وینیل کلرید با روش روزن رانی بررسی آثار متغیرهای فراروش

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1374

علی اسماعیل زاده؛ علی احمدی؛ محمدنبی سربلوکی