نویسنده = میوه چی، هوری
تعداد مقالات: 6
1. اثر وزن مولکولی کیتوسان بر مقدار آزاد سازی داروی پردنیزولون سدیم فسفات از ریزگویهای کیتوسان تهیه شده با خشک کن افشانه ای

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1385

حمید مهدوی؛ سید مجتبی تقی زاده؛ هوری میوه چی؛ فرزانه احمدخان بیگی


2. علم نگارش علمی

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1373

هوری میوه چی


3. کاربردهای تازه مواد کامپوزیتی لیفی در مهندسی مکانیک

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1371

هوری میوه چی


4. فراورش گرمانرمهای تقویت شده با الیاف (2)

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1370

هوری میوه چی


6. نقش پلیمرهای حساس به نور در صنعت چاپ

دوره 2، شماره 4، آذر و دی 1368

هوری میوه چی