نویسنده = الدین ظهوریان مهر، محمدجلال
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مقایسه ای خواص گرمایی و مکانیکی رزینهای چسبناک کننده آروماتیک

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1379

محمدجلال الدین ظهوریان مهر؛ احمد ربیعی


2. سنتز رزین اپوکسی با بازمانده آنتراسن: 1، 4- دی هیدروکسی تریپتیسن به جای بیس فنول A

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1376

علی پورجوادی؛ مهیده سیدخلیلی؛ محمدجلال الدین ظهوریان مهر