نویسنده = شکرالهی، فاطمه
تعداد مقالات: 3
1. سینتیک پخت رزین اپوکسی - نووالاک دارای بازدارنده شعله تترابرموبیس فنول A، با استفاده از روش گرماسنجی هم‌دما

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 547-537

فاطمه شکرالهی؛ علیرضا مهدویان؛ پروین شکرالهی


2. ساخت و بررسی خواص مکانیکی و خون سازگاری واشر حلقه ای سیلیکونی بکار رفته در دیالیزگرهای خون

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1382

غلامرضا بخشنده؛ حمید میرزاده؛ محمدتقی خراسانی؛ فرود عباسی سورکی؛ فاطمه شکرالهی؛ علی پروین