نویسنده = آیتی، بیتا
تعداد مقالات: 2
2. اثر پلیمرها در تصفیه پساب صنایع سلولوزی و مقایسه آنها با منعقد کننده های شیمیایی

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1379

حسین گنجی دوست؛ منوچهر وثوقی؛ بیتا آیتی