نویسنده = قاسمی، احمدرضا
تعداد مقالات: 5
1. رفتار غیرخطی چندلایه‌ای‌های کامپوزیتی پایه پلیمری در اثر شوک گرمایی چرخه‌ای و آثار آن بر تنش‌های پسماند

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 133-140

احمدرضا قاسمی؛ رسول باقرصاد؛ محمدرضا وزیری سرشک


2. مطالعه تحلیلی و عددی آثار ضربه روی نانوکامپوزیت های پلیمر – خاک¬رس

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 235-245

احمدرضا قاسمی؛ امیرحسین کریمی


4. توسعه روش انتگرال برای تعیین تنش های پس ماند غیریکنواخت در چندلایه های کامپوزیتی

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1387، صفحه 347-355

احمدرضا قاسمی؛ محمود مهرداد شکریه