نویسنده = احمد ربیعی
تعداد مقالات: 5
1. تهیه ‌و شناسایی نانوکامپوزیت هیبریدی پلی‌آکریل‌آمید - نانوذرات سیلیکا

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 405-414

10.22063/jipst.2013.624

احمد ربیعی؛ امیر ارشاد لنگرودی؛ هاجر جمشیدی؛ مهدی گیلانی


2. تهیه پلی الکترولیت آنیونی بر پایه آکریل آمید به عنوان تثبیت کننده خاک

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1390، صفحه 291-300

10.22063/jipst.2012.576

احمد ربیعی؛ مهدی گیلانی؛ هاجر جمشیدی


3. بازیافت شیمیایی پلی‌اتیلن ترفتالات به ترفتالیک اسید به وسیله آبکافت با سولفوریک اسید

دوره 18، شماره 2، خرداد و تیر 1384

10.22063/jipst.2005.488

عبدالرسول ارومیه‌ای؛ اعظم رحیمی؛ عبداله شیخ‌نژاد؛ احمد ربیعی


4. مطالعه تغییرات خواص فیزیکی و مکانیکی بطری‌های PET طی مدت ماندگاری نوشابه‌های گازدار و اثر آن روی نفوذ گاز کربن دیوکسید

دوره 17، شماره 6، بهمن و اسفند 1383، صفحه 343-339

10.22063/jipst.2004.474

عبدالرسول ارومیه‌ای؛ سیدمحمد علی ابراهیم‌زاده موسوی؛ احمد ربیعی؛ مهرداد بیگلری


5. بررسی مقایسه ای خواص گرمایی و مکانیکی رزینهای چسبناک کننده آروماتیک

دوره 13، شماره 1، خرداد و تیر 1379

10.22063/jipst.2000.314

محمدجلال الدین ظهوریان مهر؛ احمد ربیعی