نویسنده = محمدعلی سمسارزاده
تعداد مقالات: 21
5. مطالعه سینتیکی پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم متیل آکریلات با درشت آغازگر پلی‌وینیل استات

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1390، صفحه 181-193

محمدرضا رستمی درونکلا؛ محمدعلی سمسارزاده


10. تهیه پلی اتیلن ایمید از پلی اتیلن سنگین و بررسی خواص فیزیکی آن

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 35-44

محمدعلی سمسارزاده؛ محمد توکلی؛ ویدا پورسرخ آبی


11. تعیین زمان بهینه اکسیژن زدایی طی پلیمرشدن در محلول وینیل استات در حلال ایزوپروپیل الکل

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 101-108

محمدعلی سمسارزاده؛ محمدرضا کلایی


12. بررسی ورقه های ریزمتخلخل PVC و PVC/NBR و کاربرد آنها در تولید کاغذ مصنوعی

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1385

ظاهر تمری؛ محمدحسین نوید فامیلی؛ محمدعلی سمسارزاده


13. طراحی و ساخت محرک بر پایه پلیمر هوشمند با حافظه شکلی

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 23-32

سید احمد ابراهیمی؛ مهرداد کوکبی؛ محمدعلی سمسارزاده


15. بررسی اثر استیک اسید و پلی اتیلن گلیکول بر شکل شناسی و عملکرد غشای پلی وینیل الکل

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1382

سید سیاوش مدائنی؛ محمدعلی سمسارزاده؛ سهیلا پورمقدسی؛ حمید نعمانی


17. مدلسازی ساختار پلی وینیل استات با استفاده از H NMR

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1380

محمدعلی سمسارزاده؛ حمید گنجی


19. بررسی سینتیک خوداکسایش پلی یورتان

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1378

محمدعلی سمسارزاده؛ حامد صالحی


20. واکنش مالئیک انیدرید با پلی اتیلن سنگین و تهیه پلی اتیلن مقاوم با استفاده از کلسیم کربنات

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1378

محمدعلی سمسارزاده؛ محمود محراب زاده؛ محمد صالحی


21. سازه های پلی استر تقویت شده با کنف

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1368

محمدعلی سمسارزاده؛ حمید میرزاده؛ عبدالرضا لطفعلی