نویسنده = رقیه جم جاه
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه تغییرات ترکیب شیمیایی الاستومر EPDM سنتز شده با کاتالیزور زیگلر - ناتا بر پایه وانادیم طی واکنش ترپلیمر شدن

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1382

غلامحسین ظهوری؛ محمد وکیلی؛ رقیه جم جاه؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ سعید احمد جو


2. پلیمر شدن دوغابی پروپیلن با استفاده از کاتالیزور ناهمگن فعال زیگلر - ناتاMgCl2[Mg(OEt)2]/TiCl4/DNBP/TEA/DMDCHS

دوره 11، شماره 4، آذر و دی 1377

غلامحسین ظهوری؛ رقیه جم جاه؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ مصطفی زاهدی


3. بررسی پلیمر شدن اتیلن با استفاده از کاتالیزور فعال زیگلر - ناتا بر اساس تیتانیم تترا کلرید نگهداری شده روی منیزیم اتوکسید

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1376

غلامحسین ظهوری؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ سیدمصطفی حسینی بیان؛ رقیه جم جاه


4. راکتورهای شیمیایی

دوره 3، شماره 3، مهر و آبان 1369

رقیه جم جاه