نویسنده = علی پورجوادی
سنتز و خواص رئولوژی تغلیظ‌کننده پلی(نونادکانامید- کو- اتیلن‌ گلیکول)

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 459-466

10.22063/jipst.2013.854

عبدالرحیم بزاز؛ صائب صادقی؛ حسین فخرائیان؛ علی پورجوادی


تهیه فسفینو پلی آکریلیک اسید و بررسی کاربرد آن به عنوان بازدارنده رسوب

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1378

10.22063/jipst.1999.293

علی اسماعیل زاده؛ مهرداد شجاعی؛ ناصر اسماعیلی؛ علی پورجوادی


سنتز رزین اپوکسی با بازمانده آنتراسن: 1، 4- دی هیدروکسی تریپتیسن به جای بیس فنول A

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1376

10.22063/jipst.1997.247

علی پورجوادی؛ مهیده سیدخلیلی؛ محمدجلال الدین ظهوریان مهر