نویسنده = محمدتقی خراسانی
تعداد مقالات: 7
1. ساخت داربست های متخلخل از پلی(D،L ـ لاکتیک اسید) به روش جدایی فاز مایع – مایع

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1387، صفحه 495-501

10.22063/jipst.2008.721

علی طالبی؛ محمدتقی خراسانی؛ حمید میرزاده


2. اصلاح سطحی الاستومر سیلیکون به منظور افزایش آبگریزی آن

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1382

10.22063/jipst.2003.424

محمدتقی خراسانی؛ حمید میرزاده؛ زهرا کرمانی


3. ساخت و بررسی خواص مکانیکی و خون سازگاری واشر حلقه ای سیلیکونی بکار رفته در دیالیزگرهای خون

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1382

10.22063/jipst.2003.411

غلامرضا بخشنده؛ حمید میرزاده؛ محمدتقی خراسانی؛ فرود عباسی سورکی؛ فاطمه شکرالهی؛ علی پروین


4. بررسی عوامل مؤثر بر میزان ماندگاری سرما در ژلهای نگهدارنده سرما

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1381

10.22063/jipst.2002.406

محمدتقی خراسانی؛ بهروز سادات نیا؛ حمید میرزاده