نویسنده = مهدی نوری
تعداد مقالات: 10
1. رفتار رنگی پارچه پلی‌استر پوششی یافته با نانوذرات پلی‌( ۳- متیل تیوفن) رسانا

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 277-287

10.22063/jipst.2012.567

جواد مختاری؛ مهدی نوری؛ مریم جهان بیگلری


2. اثر استفاده از نانوخاک رس در الکتروریسی پلی اتاکاپرولاکتون

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1390، صفحه 231-240

10.22063/jipst.2013.593

مهسا رستملو؛ مهدی نوری؛ جواد مختاری


7. مقایسه رسانندگی الکتریکی الیاف پوشش دهی شده با پلی آنیلین و پلی پیرول

دوره 18، شماره 5، آذر و دی 1384، صفحه 291-301

10.22063/jipst.2005.818

مهدی نوری؛ محمد حقیقت کیش؛ علی اکبر انتظامی


8. الیاف رسانای الکتریسیته از آمیخته پلی‌آنیلین و پلی‌آکریلونیتریل

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1384

10.22063/jipst.2005.479

مهدی نوری؛ محمد حقیقت کیش؛ علی‌اکبر انتظامی


9. مروری کوتاه بر آبکافت قلیایی الیاف پلی استر

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1374

10.22063/jipst.1995.217

محمد حقیقت کیش؛ مهدی نوری