نویسنده = صدیقه برهانی
ارزیابی زبری سطح نانو لایه های پلی آکریلونیتریل

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 61-69

10.22063/jipst.2008.772

صدیقه برهانی؛ سید عبدالکریم حسینی راوندی؛ سید غلامرضا اعتماد


بررسی اثر پلاسمای سرد و کم فشار بر خواص رطوبتی پارچه پلی استر

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 155-163

10.22063/jipst.2007.795

الهه مسایلی؛ صدیقه برهانی


اثر گرمایش ریز موج بر ساختار ظریف رشته های پلی استر

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1381

10.22063/jipst.2002.395

صدیقه برهانی؛ مصطفی یوسفی؛ محمد مرشد؛ جلال برهانی


نقدی بر ساختار ظریف الیافی پلی استر

دوره 9، شماره 4، آذر و دی 1375

10.22063/jipst.1996.242

صدیقه برهانی؛ محمد حقیت کیش