نویسنده = اسماعیل قاسمی
بهینه‌سازی خواص سدگری گاز در نانوکامپوزیت‌های بر پایه پلی‌اتیلن پرچگالی-نانوخاک‌رس با روش سطح پاسخ

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 25-39

10.22063/jipst.2020.1718

سپیده گماری؛ اسماعیل قاسمی؛ سمیرا کریمی؛ الهه نامدارپور بنگر؛ مهدی اکبرشاهی


خواص مکانیکی و رفتار گرمایی آمیخته ‌های (پلی‌کاپرولاکتون- پلی‌تتراهیدروفوران) ابرمولکولی

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 151-163

10.22063/jipst.2012.557

علی عباس زاده؛ پروین شکرالهی؛ فرهید فرهمند قوی؛ اسماعیل قاسمی


تعیین شرایط بهینه ساخت کامپوزیت‌های چوب - پلاستیک حاصل از آمیخته PP/HDPE

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 43-53

10.22063/jipst.2012.537

منا فیروزه؛ سعید کاظمی نجفی؛ اسماعیل قاسمی


بررسی بلورینگی PA۶ در آمیخته های ABS/PA۶ تهیه شده به روش پلیمرشدن و سازگاری درجا

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1388، صفحه 469-482

10.22063/jipst.2009.716

سمیه محمدیان گزاز؛ اسماعیل قاسمی؛ عبدالرسول ارومیه‌ای


بررسی اثر اندازه ذره چوب بر خواص فیزیکی ـ مکانیکی و رفتار رئولوژیکی کامپوزیت پلی پروپیلن ـ چوب

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 45-52

10.22063/jipst.2008.770

اسماعیل قاسمی؛ حامد عزیزی؛ پروین احسانی نمین


بررسی خواص پلی پروپیلن پرشده با کلسیم کربنات برای استفاده در فرایند شکل دهی گرمایی

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1385

10.22063/jipst.2006.493

سمیه محمدیان گزاز؛ حامد عزیزی؛ محمد کرابی؛ اسماعیل قاسمی


کاربرد پلیمر DRISPAC در کنترل هرزروی آب در گل حفاری

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1380

10.22063/jipst.2001.366

مجید سالاریه؛ اسماعیل قاسمی


بازگردانی ضایعات پلی اتیلن ترفتالات ( نوع بطری) و بررسی خواص بلورینگی، مکانیکی و رئولوژیکی آن

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1380

10.22063/jipst.2001.368

علیرضا ممی زاده کقال؛ عبدالرسول ارومیه ای؛ اسماعیل قاسمی