نویسنده = قاسم نادری
خواص مکانیکی و ریزساختار نانوکامپوزیت‌های تهیه شده بر پایه لاستیک بوتادی‌ان، نانوخاک‌رس و هیبرید اپوکسی - پلی استر

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 242-233

10.22063/jipst.2013.908

سپیده ذوقی؛ قاسم نادری؛ غلامرضا بخشنده؛ مرتضی احسانی؛ شیرین شکوهی


بررسی اثر سازگارکننده بر خواص نانو‌کامپوزیت اتیلن- پروپیلن دی‌ان مونومر تقویت‌شده با نانولوله کربنی چنددیواره

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 115-123

10.22063/jipst.2013.898

فاطمه خادمه مولوی؛ روح الله باقری؛ قاسم نادری؛ صدیقه سلطانی


بهینه‌سازی خواص مکانیکی، دینامیکی و گرمایی آمیزه رویه تایر رادیال سواری کارآمد

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 125-138

10.22063/jipst.2013.899

میرحمیدرضا قریشی؛ قاسم نادری؛ علی کشاورز


اثر آمیختن دوده‌های مختلف بر خواص مکانیکی آمیزه‌ رویه تایر رادیال سواری

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 45-56

10.22063/jipst.2013.866

میرحمید رضا قریشی؛ محسن فیروزبخت؛ قاسم نادری


خواص مکانیکی و شکل‌شناسی لاستیک NR/SBR تقویت‌شده با الیاف کوتاه ضایعاتی نایلون و نانوخاک‌رس

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 491-501

10.22063/jipst.2013.857

محمد آندیده؛ میرحمیدرضا قریشی؛ قاسم نادری؛ صدیقه سلطانی


نانوکامپوزیت های لاستیکی بر پایه نانوخاک رس- IIR-EPDM : ریزساختار و خواص مکانیکی

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1390، صفحه 343-353

10.22063/jipst.2013.598

لاله بصیری؛ غلامرضا بخشنده؛ قاسم نادری؛ شیرین شکوهی


سنتز آلومینیم تری آکریلات به عنوان پرکننده واکنش پذیر در تقویت EPDM

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1390، صفحه 195-204

10.22063/jipst.2013.590

اکرم شکرزاده؛ غلامرضا بخشنده؛ محمدجلال الدین ظهوریان مهر؛ قاسم نادری


اثر شرایط اختلاط بر خواص فیزیکی و مکانیکی آمیزه‫های نانوکامپوزیتی بر پایه‫ NBR/PVC/Nanoclay

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 293-304

10.22063/jipst.2010.669

الناز اسمی زاده؛ قاسم نادری؛ میرحمیدرضا قریشی؛ غلامرضا بخشنده


خواص مکانیکی و شکل شناسی لاستیک آکریلونیتریل بوتادی ان تقویت شده با الیاف کوتاه نایلون

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1389، صفحه 255-264

10.22063/jipst.2010.667

شهره سادات محسنیان؛ غلامرضا بخشنده؛ قاسم نادری؛ صدیقه سلطانی


شبیه سازی رایانه ای فرایند پخت قطعه لاستیکی متقارن محوری تقویت شده با صفحات فلزی با استفاده از نرم افزار توسعه داده شده ABAQUS

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 121-131

10.22063/jipst.2013.652

میرحمیدرضا قریشی؛ مهدی رافعی؛ قاسم نادری؛ غلامرضا بخشنده؛ محمود نصیری


اثر ترکیب درصد و نوع رزین فنولی بر خواص مکانیکی و شکل شناسی نانوکامپوزیت‌های رزین فنولی

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1388، صفحه 421-428

10.22063/jipst.2013.636

قاسم نادری؛ محمدحسین بهشتی؛ محسن بابامحمدی


تهیه آمیزه NR/BR حاوی نانوذرات اکسید روی

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 117-124

10.22063/jipst.2013.628

غلامرضا بخشنده؛ قاسم نادری؛ علی ابوالفتحی؛ مهدی باریکانی؛ علی پروین؛ محمدحسین آسترکی


مطالعه خواص کامپوزیت‌های لاستیک طبیعی تقویت شده با الیاف کوتاه

دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1387، صفحه 259-267

10.22063/jipst.2008.757

میرحمیدرضا قریشی؛ صدیقه سلطانی؛ قاسم نادری


آمیزه سازی لاستیک فنولی - نیتریل: 1- اثر رزین فنولی

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1380

10.22063/jipst.2001.363

محمدحسین بهشتی؛ سید کمال افضلی؛ قاسم نادری


آمیزه سازی آلیاژهای فنولی - نیتریل : 2- بررسی اثر نوع الاستومر نیتریل

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1380

10.22063/jipst.2001.364

محمدحسین بهشتی؛ سید کمال افضلی؛ قاسم نادری