نویسنده = احمد رمضانی سعادت آبادی
تعداد مقالات: 4
1. اثرپارامترهای مهم عملیاتی بر خواص محصول و شرایط کارکرد در راکتور دوغابی پلی اتیلن سنگین

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1386، صفحه 209-220

محمد سلطانیه؛ احمد رمضانی سعادت آبادی؛ علی دشتی؛ جعفر مختاری


2. بهینه سازی قیمت - کیفیت در تولید تسمه نقاله دارای کاربرد عمومی با استفاده از روش تاگوچی همراه با روش OEC

دوره 18، شماره 3، مرداد و شهریور 1384، صفحه 135-142

احمد رمضانی سعادت آبادی؛ زهرا کماکانی


3. بررسی مدلهای رئولوژیکی صورتبندی برای مذابها و محلولهای غلیظ پلیمری

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1383

حسن اسلامی؛ احمد رمضانی سعادت آبادی؛ حسین علی خنکدار سنگدهی


4. بررسی یک مدل رئولوژیکی برای آمیخته های پلیمری امتزاج پذیر و ارزیابی آن با داده های تجربی

دوره 14، شماره 6، آذر و دی 1380

حسن اسلامی؛ احمد رمضانی سعادت آبادی؛ حسین علی خنکدار سنگدهی