نویسنده = فرزین هرمزی
تعداد مقالات: 3
1. سنتز پلی پروپیلن بسیار تک نظم و با جریان پذیری زیاد در پروپیلن مایع

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1386، صفحه 221-226

مهرسا امامی؛ رضا مهترانی؛ منیرالسادات ساداتی؛ فرزین هرمزی


2. کوپلیمر شدن آزئوتروپ استیرن - آکریلونیتریل (SAN) به روش پلیمر شدن تعلیقی در فشار اتمسفری

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1381

مهرسا امامی؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ فرزین هرمزی