نویسنده = محسن محسنی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی اثر لکه پذیری پوشش پلی یورتان نوشتارناپذیر در برابر شرایط جوی تسریع شده

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 283-291

10.22063/jipst.2010.668

علی محمد ربیع؛ محسن محسنی؛ سید مجتبی میرعابدینی


3. سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت های آلی- معدنی بر پایة پلی آکریلات- سیلیکا

دوره 20، شماره 4، مهر و آبان 1386، صفحه 381-390

10.22063/jipst.2007.787

مرتضی گنجایی ساری؛ محسن محسنی؛ یاسمن عقیلی؛ عزالدین مهاجرانی؛ سیامک مرادیان


4. اثر پوششهای دریایی مختلف بر نیروی مقاومت اصطکاکی وارد بر بدنه شناور

دوره 19، شماره 4، مهر و آبان 1385

10.22063/jipst.2006.500

سیدمجتبی تقی زاده؛ شهلا پازکی فرد؛ زهرا اکبری؛ محسن محسنی؛ حسین شایلوزاده


5. بهبود چسبندگی پوشش اپوکسی روی زیرآیند آلومینیم با استفاده از ترکیبات سیلان

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1382

10.22063/jipst.2003.417

محسن محسنی؛ مجتبی میرعابدینی؛ خشایار شامردانی