نویسنده = علی اکبر انتظامی
تهیه نانوکامپوزیت پلی استیرن پرشاخه با پلیمرشدن رادیکالی زنده و روش بین لایه ای شدن در محلول و شناسایی آن

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1390، صفحه 433-443

10.22063/jipst.2013.607

مجتبی عباسیان؛ اصغر فتحی؛ علی اکبر انتظامی؛ مهدی جایمند


اثر مونت موریلونیت و نانوبلورسلولوز بر خواص فیزیکی فیلم های آمیخته کربوکسی متیل سلولوز- پلی وینیل الکل

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1390، صفحه 455-466

10.22063/jipst.2013.610

لیلا ابوالقاسمی فخری؛ بابک قنبرزاده؛ جلال دهقان نیا؛ علی اکبر انتظامی


سنتز پلی پارا آمینواستیرن از همو پلیمر و کو پلیمر ۴- کلرومتیل استیرن- استیرن

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1389، صفحه 455-465

10.22063/jipst.2010.682

بخشعلی معصومی؛ مهناز سرایی؛ مریم حاتم زاده؛ علی اکبر انتظامی


تهیه و بررسی خواص فیزیکی فیلم کامپوزیتی زیست تخریب پذیر نشاسته –CMC حاوی نانوذرات مونت موریلونیت

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1388، صفحه 225-232

10.22063/jipst.2009.698

هادی الماسی؛ بابک قنبرزاده؛ علی اکبر انتظامی


مقایسه رسانندگی الکتریکی الیاف پوشش دهی شده با پلی آنیلین و پلی پیرول

دوره 18، شماره 5، آذر و دی 1384، صفحه 291-301

10.22063/jipst.2005.818

مهدی نوری؛ محمد حقیقت کیش؛ علی اکبر انتظامی