کلیدواژه‌ها = پلیمرشدن
تعداد مقالات: 6
2. اثر مقدار بنزوئیل پراکسید بر خواص فیزیکی و مکانیکی پوشش ترافیکی دوجزئی برپایه رزین پلی‌متیل‌متاکریلات

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 547-555

10.22063/jipst.2018.1532

الهه هادی‌زاده؛ سیدمجتبی میرعابدینی؛ شهلا پازکی فرد


3. استفاده از الکترون‌دهنده‌ها برای افزایش فضاویژگی در پلیمرشدن پروپیلن با استفاده از کاتالیزورهای زیگلر-ناتا

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 105-125

10.22063/jipst.2016.1344

فرشید نوری آهنگرانی؛ نعیمه بحری لاله؛ مهدی نکومنش حقیقی


4. اثر عوامل مختلف در فرایند ساخت کاتالیزور زیگلر- ناتا بر فعالیت و شکل‌شناسی ذرات کاتالیزور در پلیمرشدن پروپیلن

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 219-209

10.22063/jipst.2013.906

حسن عربی؛ حسین عابدینی؛ حمید دولتشاهی؛ غلامرضا نجابت


5. اثر روش‌های تهیه پایه منیزیم کلرید بر کارایی کاتالیزورهای زیگلر- ناتا در پلیمرشدن پروپیلن

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 266-257

10.22063/jipst.2013.910

نجمه هادیان؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ شکوفه حکیم؛ نعیمه بحری لاله


6. ارائه مدل ریاضی برای تعیین رفتار سینتیکی پلیمر شدن استیرن

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1378

10.22063/jipst.1999.298

علی نیک اختر؛ فاطمه جهانزاد؛ مهدی نکومنش حقیقی