کلیدواژه‌ها = جذب سطحی
کاربرد هیدروژل‌ها در حذف آلاینده‌های آبی با روش جذب ‌سطحی

دوره 31، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 499-518

10.22063/jipst.2019.1622

مهران علیزاده؛ الهام جلیل‌نژاد؛ رضا رفیعی


کاربرد کیتوسان به عنوان جاذب سطحی برای رنگزدایی فاضلاب صنایع نساجی

دوره 12، شماره 4، آذر و دی 1378

10.22063/jipst.1999.311

امیر تائبی؛ مریم اسماعیلیان؛ سیدحسین امیرشاهی