کلیدواژه‌ها = روش جزء محدود
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی آرایش یافتگی الیاف در لوله های تولیدی با استفاده از سامانه حدیده چرخان

دوره 19، شماره 5، آذر و دی 1385

مهرداد کوکبی؛ فاطمه هادی؛ آرش جعفریان؛ غلامحسین لیاقت