کلیدواژه‌ها = غشا
غشای انتقال تسهیل‌یافته دو مسیری برای جداسازی CO2 با هم‌افزایی واکنش‌های افزایش هسته‌دوستی و کمپلکس‌ساز π : بررسی آزمایشگاهی و شبیه‌سازی مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1403

10.22063/jipst.2024.3561.2295

مهدی الیاسی کجاباد؛ پریا امیرعابدی؛ مسعود درفشان


اثر افزودن پلی‌یورتان و نانوذرات سیلیکا بر خواص رسانندگی غشای پلی‌اتر سولفون سولفون‌دارشده

دوره 32، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 349-365

10.22063/jipst.2019.1682

یاسمین خسروی؛ شادی حسن آجیلی؛ محمدحسین مسلمین؛ معصومه طباطبایی


مطالعه شکل شناسی و گاز تراوایی در غشای اتیلن - وینیل استات تهیه شده با فرایند وارونگی فاز گرمایی

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386

10.22063/jipst.2007.524

سید عباس موسوی؛ مرتضی صادقی؛ رضا روستا آزاد؛ مصطفی احمدی روشن


ساخت غشای الیاف توخالی پلی سولفون و اثر حلال و فاصله هوایی بر شکل شناسی آن

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1385

10.22063/jipst.2006.518

سیدعباس موسوی؛ مهدی پورافشار چنار؛ مرتضی صادقی؛ عباسعلی احمدیان


ساخت سیستمهای نگهدارنده متخلخل غشاها به روش پلیمر شدن درجا

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1381

10.22063/jipst.2002.387

علی اکبر بابالو؛ مهرداد کوکبی


کنترل شکل شناسی درغشای سلولوز استات

دوره 11، شماره 4، آذر و دی 1377

10.22063/jipst.1998.284

مهناز اسکندری؛ ناصر محمدی؛ حسین نازک دست؛ فاطمه رکابدار