کلیدواژه‌ها = تخریب
تعداد مقالات: 9
2. اثر تنش بر پایداری نوری نخهای چند رشته ای یکسره پلی پروپیلن

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1381

زهرا احمدی؛ محمد حقیقت کیش


3. تخریب نور اکسایشی لاستیک EPDM

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1374

محمدحسین رفیعی فنود؛ غلامرضا باصری


4. تخریب و پایداری فیلمهای سینماتوگراف سلولز تری استات

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1373

محمدحسین رفیعی فنود؛ فرشید ضیایی


5. شروع تخریب در پلیمرها و پیشگیری از آن

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1371

سعید پورمهدیان


6. اثر ترکیبهای PCB بر محیط زیست

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1371

نوشین سجادی


7. دوپه کردن پلیمرهای رسانای الکتریسیته

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1371

اکبر دادرس مدنی؛ علی اکبر انتظامی