کلیدواژه‌ها = شناسایی
تعداد مقالات: 6
1. شناسایی و ساخت پلیمر قاعده دندان مصنوعی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1380

10.22063/jipst.2001.337

محمد عطایی؛ حسین میقانی


2. سنتز وشناسایی تترابرموبیس فنول A

دوره 12، شماره 3، مهر و آبان 1378

10.22063/jipst.1999.306

فرشید ضیایی؛ اعظم رحیمی؛ سلوی فرهنگ زاده


3. سنتز، شناسایی و بررسی سینتیک واکنش آلکیل دار شدن ملامین فرمالدهید با متانول

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1377

10.22063/jipst.1998.274

مژگان طباطبایی زواره؛ نورالدین گودرزیان؛ محمود ترابی انگجی


4. تهیه و شناسایی مواد حالت پذیر بر پایه آلژینات برای کاربردهای دندانپزشکی

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1374

10.22063/jipst.1995.214

فرهید فرهمند قوی؛ جلیل مرشدیان؛ محمدحسین رفیعی فنود


5. تهیه و شناسایی بیس فنول A

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1374

10.22063/jipst.1995.200

اعظم رحیمی؛ سلوی فرهنگ زاده