کلیدواژه‌ها = تهیه
تهیه غشاهای رسانا با استفاده از پلی پیرول

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1381

10.22063/jipst.2002.402

سید سیاوش مدائنی؛ بنفشه خاوران


تهیه پلی اتیلن گلیکول با مقدار خاکستر کم

دوره 13، شماره 2، مرداد و شهریور 1379

10.22063/jipst.2000.323

محمدرضا طلاقت؛ جلیل اوجی


سنتز وشناسایی تترابرموبیس فنول A

دوره 12، شماره 3، مهر و آبان 1378

10.22063/jipst.1999.306

فرشید ضیایی؛ اعظم رحیمی؛ سلوی فرهنگ زاده


تهیه و شناسایی مواد حالت پذیر بر پایه آلژینات برای کاربردهای دندانپزشکی

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1374

10.22063/jipst.1995.214

فرهید فرهمند قوی؛ جلیل مرشدیان؛ محمدحسین رفیعی فنود


تهیه و شناسایی بیس فنول A

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1374

10.22063/jipst.1995.200

اعظم رحیمی؛ سلوی فرهنگ زاده