کلیدواژه‌ها = وینیل استات
سنتز کوپلیمر وینیل کلرید - وینیل استات به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1382

10.22063/jipst.2003.431

حمید صالحی مبارکه؛ مصطفی حسن نیا رودبنه؛ فرشید ضیائی؛ سید مهرداد جلیلیان


بررسی عوامل موثر بر کوپلیمر شدن دوغابی آکریلونیتریل - وینیل استات برای تهیه الیاف آکریلیک

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1380

10.22063/jipst.2001.341

مرتضی حاجیان؛ تورج توکلی؛ محمود آذرنسب؛ ماسیس هوسپیان


تهیه کوپلیمرهای امولسیونی وینیل استات - وینیل کلرید

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1372

10.22063/jipst.1993.137

محمدحسین رفیعی فنود؛ قدیر ناعمی