نویسنده = احمدی، علی
تعداد مقالات: 7
1. آمیخته PVC/NBR -SBR و استحکام پارگی مطلوب آن

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1383

محمد میرعلی بیداخویدی؛ مهرداد کوکبی؛ علی احمدی؛ محمود همتی


2. تهیه اسفنج سخت پلی وینیل کلرید با روش روزن رانی بررسی آثار متغیرهای فراروش

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1374

علی اسماعیل زاده؛ علی احمدی؛ محمدنبی سربلوکی


3. فرایند شکل دهی پلی اتیلن خطی سبک با استفاده از فلوئور و الاستومرها

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1374

علی احمدی؛ همایون حسین خانلی؛ مینا فراحی شاندیز


4. فرایند تولید فیلم پلی اتیلن خطی سبک

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1373

علی احمدی؛ همایون حسین خانلی؛ مینا فراحی شاندیز


5. مطالعه سینتیک واکنش پلی یورتان با طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR)

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1371

مهدی باریکانی؛ احمد بابانعلبندی؛ علی احمدی


6. گاز کروماتوگرافی پیزولیزی پلیمرها

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1370

علی احمدی؛ پرتو جلایر؛ پروانه مهابادی


7. مطالعه و بررسی سینتیک پلیمر شدن پلی یورتان با روش DSC

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1370

مهدی باریکانی؛ احمد بابانعلبندی؛ علی احمدی