دوره و شماره: دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1389 
2. روشی ساده و مؤثر برای بهبود خواص مکانیکی داربست های کلاژنی به کمک پرتودهی با فرابنفش

صفحه 371-378

فهیمه خیاطان؛ شهریار حجتی امامی؛ نرگس زارع مهرجردی؛ حسین بهاروند


5. افزایش تولید پلی هیدروکسی بوتیرات از متانول به وسیله متیلوباکتریوم اکستروکوئنس و سوبسترای مخلوط

صفحه 397-404

زهرا بیگم مختاری حسینی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ سید عباس شجاع الساداتی


7. اثر نوع آغازگر بر پخت گرمایی رزین های پلی استر سیرنشده

صفحه 415-422

نفیسه نادری؛ محمدحسین بهشتی؛ سعیده مزینانی


8. بررسی اثر افزودن نانوذرات بوهمیت بر خواص چسب‌های دندانی

صفحه 423-433

عطیه آب خضر؛ محمد عطایی؛ علی اصغر بهنام قادر؛ لاله صلحی؛ تورج عبادزاده