دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1372 
2. از گاز طبیعی تا پلیمر، تهیه اتیلن و اتیلن اکسید

ابراهیم باقرزاده؛ رضا احمدی؛ رحمت الله گلپاشا؛ محمدباقر صادقی پورخامنه


4. ضریب شکست مضاعف الیاف

فاطمه داداشیان؛ محمد حقیقت کیش


5. بررسی سینتیک پلیمر شدن جرمی متیل متاکریلات

فاطمه جهان زاد؛ محمد مهدی کاظمی؛ فرامرز افشار طارمی


6. پلیمرهای خودرنگ

سیامک مرادیان؛ علیرضا خسروی؛ کمال الدین قرنجیک