نویسنده = محمدحسین رفیعی فنود
تعداد مقالات: 8
2. تهیه و شناسایی مواد حالت پذیر بر پایه آلژینات برای کاربردهای دندانپزشکی

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1374

فرهید فرهمند قوی؛ جلیل مرشدیان؛ محمدحسین رفیعی فنود


3. تخریب نور اکسایشی لاستیک EPDM

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1374

محمدحسین رفیعی فنود؛ غلامرضا باصری


5. تخریب و پایداری فیلمهای سینماتوگراف سلولز تری استات

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1373

محمدحسین رفیعی فنود؛ فرشید ضیایی


6. تهیه کوپلیمرهای امولسیونی وینیل استات - وینیل کلرید

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1372

محمدحسین رفیعی فنود؛ قدیر ناعمی


7. بازیابی و فرمولبندی ضایعات پلی وینیل کلرید در صنایع بسته بندی دارویی ایران

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1370

عبدالمجید دهش؛ محمدحسین رفیعی فنود


8. بازیافت بهینه نفت و پلی آکریل آمید

دوره 2، شماره 4، آذر و دی 1368

محمدحسین رفیعی فنود