نویسنده = محمدحسین رفیعی فنود
تهیه و شناسایی مواد حالت پذیر بر پایه آلژینات برای کاربردهای دندانپزشکی

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1374

10.22063/jipst.1995.214

فرهید فرهمند قوی؛ جلیل مرشدیان؛ محمدحسین رفیعی فنود


تخریب نور اکسایشی لاستیک EPDM

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1374

10.22063/jipst.1995.211

محمدحسین رفیعی فنود؛ غلامرضا باصری


تخریب و پایداری فیلمهای سینماتوگراف سلولز تری استات

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1373

10.22063/jipst.1994.166

محمدحسین رفیعی فنود؛ فرشید ضیایی


تهیه کوپلیمرهای امولسیونی وینیل استات - وینیل کلرید

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1372

10.22063/jipst.1993.137

محمدحسین رفیعی فنود؛ قدیر ناعمی


بازیافت بهینه نفت و پلی آکریل آمید

دوره 2، شماره 4، بهمن و اسفند 1368

10.22063/jipst.1989.41

محمدحسین رفیعی فنود