نویسنده = محمدحسین بهشتی
تعداد مقالات: 19
1. اثر نانوخاک رس بر شکل‌شناسی، خواص مکانیکی و جذب آب نانوکامپوزیت‌های بر پایه رزین وینیل استر

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 83-92

عفت جودار؛ محمدحسین بهشتی؛ محمد عطایی


2. اثر نوع آغازگر بر پخت گرمایی رزین های پلی استر سیرنشده

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 415-422

نفیسه نادری؛ محمدحسین بهشتی؛ سعیده مزینانی


3. اثر چگالی لایه‌میانی اسفنج پلی‌یورتان سخت بر خواص خمشی و فشاری دیواره‌های ساندویچی با جداره‌های اپوکسی - شیشه

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 3-16

سعید نعمتی؛ جعفر اسکندری جم؛ محمدحسین بهشتی


4. اثر ترکیب درصد و نوع رزین فنولی بر خواص مکانیکی و شکل شناسی نانوکامپوزیت‌های رزین فنولی

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1388، صفحه 421-428

قاسم نادری؛ محمدحسین بهشتی؛ محسن بابامحمدی


5. مطالعه پخت محیطی رزین فنولی و کامپوزیت تقویت شده آن با الیاف سیلیکا

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 149-155

مهدی کرمی قهی؛ محمدحسین بهشتی؛ مسعود اسفنده؛ امیرمسعود رضادوست


6. بررسی پخت محیطی رزین های فنولی و کامپوزیت های آن

دوره 20، شماره 4، مهر و آبان 1386، صفحه 331-336

محمدحسین بهشتی؛ کاوه دوستخواه


7. اثر فرایندهای پخت همزمان و جداگانه بر خواص ساختارهای ساندویچی فنولی

دوره 18، شماره 3، مرداد و شهریور 1384، صفحه 151-157

محمدحسین بهشتی؛ محمدعلی کدخدایان؛ مهدی وفائیان


9. بررسی اثر نخ هیبریدی مغزه - تاب شیشه و پلی استر بر خواص مکانیکی رزین پلی استر سیر نشده

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1382

حمیدرضا موحد؛ احمد عارف آذر؛ صفدر اسکندر نژاد؛ محمدحسین بهشتی


10. سینتیک تخریب گرمایی رزینهای فنولی بکار رفته در سپرهای گرمایی فدا شونده

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1381

رسول محسنی لاوی؛ مهرداد کوکبی؛ محمدحسین بهشتی


11. آمیزه سازی آلیاژهای فنولی - نیتریل : 2- بررسی اثر نوع الاستومر نیتریل

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1380

محمدحسین بهشتی؛ سید کمال افضلی؛ قاسم نادری


12. آمیزه سازی لاستیک فنولی - نیتریل: 1- اثر رزین فنولی

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1380

محمدحسین بهشتی؛ سید کمال افضلی؛ قاسم نادری


13. بررسی اثر الیاف شیشه بر خواص ترکیبات قالبگیری ملامین - فرمالدهید

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1380

مرادعلی خطیبی؛ محمدحسین بهشتی؛ جلیل مرشدیان


14. بررسی اثر الیاف آلفا سلولوز بر خواص ترکیبات قالبگیری ملامین - فرمالدهید

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1380

مرادعلی خطیبی؛ محمدحسین بهشتی؛ جلیل مرشدیان


15. بررسی نظری و تجربی زمان پر شدن قالب در فرایند قالبگیری انتقالی رزین

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1380

علی فصیحی دستجردی؛ محمدحسین بهشتی؛ حمید رحیمی


18. اسفنجهای ساختاری

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1371

ماسیس اکبریان؛ محمدحسین بهشتی


19. علوم و تکنولوژی پیش آغشته ها

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1370

محمدحسین بهشتی؛ علیرضا حیدری