نویسنده = اکبر خدامی
تعداد مقالات: 6
1. زبری نانومتری بر سطح الیاف پلی‌استر با عمل‌آوری فرابنفش-ازن

دوره 32، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 457-473

فرنازالسادات فتاحی؛ اکبر خدامی؛ جلال رحمتی‌نژاد


2. آبکافت آنزیمی پارچه پنبه - پلی استر با آنزیمهای لیپاز و سلولاز

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1381

اکبر خدامی؛ فرزانه علی حسینی؛ محمد مرشد


4. زیست پرداخت پارچه های پنبه ای در مرحله آهارگیری آنزیمی

دوره 11، شماره 4، آذر و دی 1377

اکبر خدامی؛ حسین عاشوری کجیدی


5. اثر هیدرولیز آنزیمی بر کاهش وزن و میزان پرزدهی پارچه های پنبه ای و مخلوط پنبه - پلی استر

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1377

اکبر خدامی؛ محمد مرشد؛ شادی هوشیار؛ مریم شیشه بران