نویسنده = محمود مهرداد شکریه
تعداد مقالات: 10
1. تعمیم روش شیارزنی برای اندازه‌گیری هم‌زمان تنش‌های پسماند عمودی و برشی در کامپوزیت‌های پلیمری

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 301-313

محمود مهرداد شکریه؛ سعید اکبری رکن آبادی


2. بررسی رفتار شکست نانوکامپوزیت اپوکسی نانولوله کربنی دودیواره به کمک روش شبیه سازی دینامیک مولکولی

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 315-322

شاهین شادلو؛ مجیدرضا آیت الهی؛ محمود مهرداد شکریه


5. مروری بر مقاومت ضربه ای کامپوزیت‌های پلیمری تقویت شده با الیاف

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1390، صفحه 255-277

محمود مهرداد شکریه؛ مجید جمال امیدی


7. توسعه روش انتگرال برای تعیین تنش های پس ماند غیریکنواخت در چندلایه های کامپوزیتی

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1387، صفحه 347-355

احمدرضا قاسمی؛ محمود مهرداد شکریه


8. بررسی آثار سطح مقطع و جهت‌گیری الیاف در جذب انرژی لوله‌های کامپوزیتی زیر بار محوری

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1386، صفحه 289-296

محمود مهرداد شکریه؛ حسین توزنده جانی؛ مجید جمال امیدی


9. اثر عوامل ساختاری بر خواص مکانیکی ناکامپوزیتهای پلیمر - خاک‌رس

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 187-195

محمود مهرداد شکریه؛ سید احسان سنبلستان


10. تعیین ضرایب تطابق روش سوراخکاری مرکزی در کامپوزیتهای ناهمسانگرد به روش حل دقیق

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1385

محمود مهرداد شکریه؛ احمدرضا قاسمی خوزانی