نویسنده = سعید کاظمی نجفی
تعداد مقالات: 4
1. تعیین شرایط بهینه ساخت کامپوزیت‌های چوب - پلاستیک حاصل از آمیخته PP/HDPE

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 43-53

10.22063/jipst.2012.537

منا فیروزه؛ سعید کاظمی نجفی؛ اسماعیل قاسمی


2. اثر مقدار پرکننده و جذب آب بر رفتار خزشی کامپوزیت های ساخته شده از ضایعات پلی اتیلن سنگین و آرد MDF

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 53-59

10.22063/jipst.2008.771

سعید کاظمی نجفی؛ مرتضی مصطفی زاده؛ مجید چهارمحالی؛ مهدی تجویدی


3. اثر روش اختلاط بر خواص مکانیکی کامپوزیت های چوب - پلاستیک

دوره 20، شماره 4، مهر و آبان 1386، صفحه 361-367

10.22063/jipst.2007.785

مجید چهارمحالی؛ سعید کاظمی نجفی؛ مهدی تجویدی


4. کاربرد طراحی مرکب مرکزی در پژوهشهای صنایع سلولوزی: خمیرسازی باگاس با دی متیل فرمامید

دوره 18، شماره 6، بهمن و اسفند 1384، صفحه 345-358

10.22063/jipst.2006.813

پژمان رضایتی چرانی؛ جمشید محمدی روشنده؛ شهرام نوایی ارده؛ محمد پورجوزی؛ حسین رسالتی؛ سعید کاظمی نجفی