کلیدواژه‌ها = پلی یورتان
اثر گلیسرول در قطعه‌های نرم و سخت بر خواص پلی یورتان حافظه شکلی

دوره 36، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 191-203

10.22063/jipst.2023.3409.2241

مهدی سخاوی؛ رضا لطفی مایان سفلی؛ مصطفی رضایی؛ پیمان نقوی ایلخچی


مروری بر پلی‌یورتان‌های دارای کیتوسان: سنتز، خواص و کاربردها

دوره 36، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 3-22

10.22063/jipst.2023.3304.2203

عباس محمدی؛ زهرا شاه‌سنایی؛ علیرضا فتاحی


ساخت حسگر گازی برپایه نانوکامپوزیت پلیمر برای شناسایی کیفی هیدروژن سولفید

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 443-454

10.22063/jipst.2016.1432

الهه قاضی زاده؛ شادی حسن آجیلی؛ محمودرضا حجتی


بررسی پراکنش، برهم‌کنش و ایجاد ابرساختار در نانوکامپوزیت‏های PTMEG/MWCNT

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 289-300

10.22063/jipst.2012.568

عاطفه پیشداد؛ بابک کفاشی؛ سیدمحمد دواچی


تهیه اسفنج نرم پلی یورتان سلول درشت

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1381

10.22063/jipst.2002.396

محمد برمر؛ مهدی باریکانی


مطالعه و بررسی اثر جایگزینی SBR با PU در خواص آمیزه لاستیکی

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1381

10.22063/jipst.2002.398

مهدی باریکانی؛ علی احمدزاده؛ مژگان میرزاطاهری


بررسی بازدارندگی تخریب زیستی نوعی پیوند دهنده پلی یورتان با بکارگیری برخی عوامل شیمیایی

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1381

10.22063/jipst.2002.385

روحا کسری کرمانشاهی؛ زهره صهبایی؛ مجید میرمحمدصادقی


بررسی اثر پرتوهای فرابنفش بر پایدارسازی پلی یورتان در برابر زیست تخریب باکتریایی

دوره 12، شماره 3، مهر و آبان 1378

10.22063/jipst.1999.308

روحا کسری کرمانشاهی؛ زهره صهبایی؛ مجید میرمحمدصادقی


بررسی سینتیک خوداکسایش پلی یورتان

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1378

10.22063/jipst.1999.296

محمدعلی سمسارزاده؛ حامد صالحی


زیست تخریب پلیمرهای پلی یورتان توسط قارچها

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1372

10.22063/jipst.1993.162

روحا کسری کرمانشاهی؛ مجید میرمحمد صادقی؛ مینو ذوالنوریان


مطالعه سینتیک واکنش پلی یورتان با طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR)

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1371

10.22063/jipst.1992.117

مهدی باریکانی؛ احمد بابانعلبندی؛ علی احمدی


مطالعه و بررسی سینتیک پلیمر شدن پلی یورتان با روش DSC

دوره 4، شماره 3، آذر و دی 1370

10.22063/jipst.1991.95

مهدی باریکانی؛ احمد بابانعلبندی؛ علی احمدی


پلی یورتانها(2)

دوره 1، شماره 2، خرداد و تیر 1367

10.22063/jipst.1988.12

مهدی باریکانی


پلی یورتانها

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1367

10.22063/jipst.1988.4

مهدی باریکانی