کلیدواژه‌ها = پلیمرهای رسانا
مروری بر داربست‌های نانولیفی رسانا برای کاربردهای مهندسی بافت

دوره 32، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 189-210

10.22063/jipst.2019.1659

زهره دارایی نژاد؛ ایمان شعبانی


اثر تحریک الکتریکی بر رشد و تکثیر سلول‌های عصبی با استفاده از داربست‌های نانولیفی رسانا

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 427-434

10.22063/jipst.2019.1611

فاطمه زمانی؛ محمد امانی تهرانی؛ حورا فرخنده‌نیا


بررسی دوپه شدن پلی آنیلین با اسیدهای آلی به وسیله طیف بینی ناحیه مرئی و فرابنفش

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1383

10.22063/jipst.2004.445

زینب ساجدی فردقلی بگلو؛ حسن نمازی؛ علی اکبر انتظامی


پوشش دهی برخی الیاف مصنوعی با پلی آنیلین برای بهبود رسانایی الکتریکی

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1376

10.22063/jipst.1997.243

علی شمس ناتری؛ محمد حقیقت کیش؛ علی اکبر انتطامی


الکترودهای اصلاح شده پلیمری و غیر پلیمری

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1373

10.22063/jipst.1994.168

جهانبخش رئوف؛ سید مهدی گلابی


دوپه کردن پلیمرهای رسانای الکتریسیته

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1371

10.22063/jipst.1992.123

اکبر دادرس مدنی؛ علی اکبر انتظامی


الکتروپلیمر شدن تیوفن و برخی مشتقات آن

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1371

10.22063/jipst.1992.128

بهزاد پورعباس خیرالدین؛ ناصر ارسلانی؛ علی اکبر انتظامی


سولیتون، پلارون وبی پلارون در پلیمرهای رسانا

دوره 4، شماره 4، بهمن و اسفند 1370

10.22063/jipst.1991.102

بهزاد پورعباس؛ علی اکبر انتظامی


تهیه شیمیایی پلی تیوفن رسانا

دوره 3، شماره 3، آذر و دی 1369

10.22063/jipst.1990.65

ناصر ارسلانی؛ علی اکبر انتظامی