کلیدواژه‌ها = پلیمر شدن
تعداد مقالات: 7
5. کاربرد پلیمر شدن جابه جایی زنده در سنتز پلیمرهای مشخص

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1375

10.22063/jipst.1996.229

علی رحمت پور لیاسی؛ علی اکبر انتظامی


6. اختلاط در فرایندهای پلیمر شدن I

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1371

10.22063/jipst.1992.114

شهریار سجادی؛ سپیده دره