کلیدواژه‌ها = شکل شناسی
تعداد مقالات: 19
1. بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانوالیاف پلی‌(لاکتیک اسید) تهیه‌شده با الکتروریسی در مجاورت نانوذرات لاستیک سیلیکون

دوره 35، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 455-468

10.22063/jipst.2023.3244.2181

زهرا سادات مهدوی مقدم؛ جعفر خادم زاده یگانه؛ سعیده مزینانی؛ محمدرضا کلائی


3. سازگاری، شکل شناسی، خواص مکانیکی و زیست تخریب پذیری آمیخته های پلی(استیرن-اتیلن-پروپیلن-استیرن)- نشاسته گرمانرم اصلاح شده

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 311-321

10.22063/jipst.2016.1405

سعید رحیمی بندرآبادی؛ پروین احسانی نمین؛ اسماعیل قاسمی؛ حامد عزیزی؛ محمد کرابی


5. مطالعه شکل شناسی و گاز تراوایی در غشای اتیلن - وینیل استات تهیه شده با فرایند وارونگی فاز گرمایی

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386

10.22063/jipst.2007.524

سید عباس موسوی؛ مرتضی صادقی؛ رضا روستا آزاد؛ مصطفی احمدی روشن


6. بررسی استحکام فشاری و شکل شناسی اسفنجهای سخت پلی یورتانی

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386

10.22063/jipst.2007.529

میراسد میرزاپور؛ محمد حسین بهشتی؛ مهدی وفائیان


8. اصلاح سطحی الاستومر سیلیکون به منظور افزایش آبگریزی آن

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1382

10.22063/jipst.2003.424

محمدتقی خراسانی؛ حمید میرزاده؛ زهرا کرمانی


9. اثر نسبت اجزا و سازگار کننده بر خواص رئولوژیکی، شکل شناسی و گرمایی آلیاژ پلی پروپیلن - نایلون 6

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1380

10.22063/jipst.2001.354

مهدی افشاری؛ محمد حقیقت کیش؛ حسین نازکدست؛ عبدالرسول ارومیه ای


11. کنترل شکل شناسی درغشای سلولوز استات

دوره 11، شماره 4، آذر و دی 1377

10.22063/jipst.1998.284

مهناز اسکندری؛ ناصر محمدی؛ حسین نازک دست؛ فاطمه رکابدار


13. تاثیر پایدارکننده ها بر فعالیت الکتروشیمیایی و شکل شناسی فیلم پلی پیرول

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1376

10.22063/jipst.1997.258

حسین عیسی زاده؛ عباسعلی رستمی؛ حسین نیکوفرد


15. تاثیر شرایط الکتروپلیمر شدن بر رفتار الکتروشیمیایی و شکل شناسی فیلم پلی پیرول

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1376

10.22063/jipst.1997.253

عباسعلی رستمی؛ حسین عیسی زاده؛ حسین نیکوفرد


16. تهیه اسفنج سخت پلی وینیل کلرید با روش روزن رانی بررسی آثار متغیرهای فراروش

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1374

10.22063/jipst.1995.213

علی اسماعیل زاده؛ علی احمدی؛ محمدنبی سربلوکی