کلیدواژه‌ها = شکل شناسی
تعداد مقالات: 18
2. سازگاری، شکل شناسی، خواص مکانیکی و زیست تخریب پذیری آمیخته های پلی(استیرن-اتیلن-پروپیلن-استیرن)- نشاسته گرمانرم اصلاح شده

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 311-321

سعید رحیمی بندرآبادی؛ پروین احسانی نمین؛ اسماعیل قاسمی؛ حامد عزیزی؛ محمد کرابی


3. مطالعه مقایسه ای اثر نانوآلومینا و نانولوله های کربنی بر پایداری گرمایی، استحکام چسبندگی و شکل شناسی چسب های اپوکسی

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 369-361

محمد منصوریان طبائی؛ سیدحسن جعفری؛ حسین علی خنکدار


4. مطالعه شکل شناسی و گاز تراوایی در غشای اتیلن - وینیل استات تهیه شده با فرایند وارونگی فاز گرمایی

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386

سید عباس موسوی؛ مرتضی صادقی؛ رضا روستا آزاد؛ مصطفی احمدی روشن


5. بررسی استحکام فشاری و شکل شناسی اسفنجهای سخت پلی یورتانی

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386

میراسد میرزاپور؛ محمد حسین بهشتی؛ مهدی وفائیان


7. اصلاح سطحی الاستومر سیلیکون به منظور افزایش آبگریزی آن

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1382

محمدتقی خراسانی؛ حمید میرزاده؛ زهرا کرمانی


8. اثر نسبت اجزا و سازگار کننده بر خواص رئولوژیکی، شکل شناسی و گرمایی آلیاژ پلی پروپیلن - نایلون 6

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1380

مهدی افشاری؛ محمد حقیقت کیش؛ حسین نازکدست؛ عبدالرسول ارومیه ای


9. ساخت آلیاژ PVC/ABS/NBR و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی، رفتارگرمایی و شکل شناسی

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1380

هنگامه هنرکار؛ محمود محراب زاده


10. کنترل شکل شناسی درغشای سلولوز استات

دوره 11، شماره 4، آذر و دی 1377

مهناز اسکندری؛ ناصر محمدی؛ حسین نازک دست؛ فاطمه رکابدار


11. اثر مواد افزودنی بر خواص پلیمرهای رسانا

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1377

حسین عیسی زاده


12. تاثیر پایدارکننده ها بر فعالیت الکتروشیمیایی و شکل شناسی فیلم پلی پیرول

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1376

حسین عیسی زاده؛ عباسعلی رستمی؛ حسین نیکوفرد


13. مطالعه خواص مکانیکی، رفتار گرمایی و شکل شناسی آلیاژهای PP/HDPE و PP/LDPE

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1376

محمود محراب زاده؛ اسماعیل قاسمی


14. تاثیر شرایط الکتروپلیمر شدن بر رفتار الکتروشیمیایی و شکل شناسی فیلم پلی پیرول

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1376

عباسعلی رستمی؛ حسین عیسی زاده؛ حسین نیکوفرد


15. تهیه اسفنج سخت پلی وینیل کلرید با روش روزن رانی بررسی آثار متغیرهای فراروش

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1374

علی اسماعیل زاده؛ علی احمدی؛ محمدنبی سربلوکی