کلیدواژه‌ها = پارچه پنبه ای
تعداد مقالات: 6
1. بررسی اثر شیرشکری ( موج موضعی) بر پارچه های پنبه ای

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1380

10.22063/jipst.2001.347

حسین توانایی؛ حسن رجبی دهکی


2. اصلاح شیمیایی سلولوز برای بهبود چاپ پذیری انتقالی آن

دوره 13، شماره 4، بهمن و اسفند 1379

10.22063/jipst.2000.334

سید حسین امیرشاهی؛ منصوره قنبرافجه


5. زیست پرداخت آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز نور سپوراکراسا بر خواص پارچه پنبه ای

دوره 9، شماره 3، مهر و آبان 1375

10.22063/jipst.1996.233

غلامرضا گودرزی؛ سیدمجتبی طباطبائی یزدی؛ محمد حقیقت کیش؛ سهیلا سلحشور کردستانی


6. زیست تراش آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز تری کودرما بر خواص پارچه پنبه ای

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1375

10.22063/jipst.1996.218

غلامرضا گودرزی؛ محمد حقیقت کیش؛ سید مجتبی طباطبایی یزدی؛ سهیلا سلحشور کردستانی