کلیدواژه‌ها = زیست پرداخت
آبکافت آنزیمی پارچه پنبه - پلی استر با آنزیمهای لیپاز و سلولاز

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1381

10.22063/jipst.2002.386

اکبر خدامی؛ فرزانه علی حسینی؛ محمد مرشد


مروری بر کاربرد بیوتکنولوژی در نساجی: نقش آنزیمها

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1378

10.22063/jipst.1999.295

ناهید همتی نژاد؛ سهیلا سلحشور کردستانی


اثر هیدرولیز آنزیمی بر کاهش وزن و میزان پرزدهی پارچه های پنبه ای و مخلوط پنبه - پلی استر

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1377

10.22063/jipst.1998.268

اکبر خدامی؛ محمد مرشد؛ شادی هوشیار؛ مریم شیشه بران


زیست پرداخت آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز نور سپوراکراسا بر خواص پارچه پنبه ای

دوره 9، شماره 3، مهر و آبان 1375

10.22063/jipst.1996.233

غلامرضا گودرزی؛ سیدمجتبی طباطبائی یزدی؛ محمد حقیقت کیش؛ سهیلا سلحشور کردستانی